Spolek Slavonická renesanční společnost, Město Slavonice a Spolkový dům srdečně zvou všechny občany na již desátý adventní jarmark v pořadí.

27.11.2016, 13.00 – 17.00 hodin

Jarmark se bude odehrávat kolem kašny na náměstí Míru a také na nádvoří Spolkového domu. Program bude podle počasí pravděpodobně převážně v sále Spolkového domu – vedle klasického zpívání dětí ze ZŠ, které budou zpívat před rozsvícením vánočního stromu, se mohou děti zabavit při dvou dílnách – perníčkové a přáníčkové v herně Spolkového domu. Jarmark oživí i přítomnost živých oveček a malých koz. Odpoledne si můžete kromě ochutnávky regionálních dobrot a adventních pochutin a nápojů užít i s pohádkou dětí z dramatického kroužku ZŠ Slavonice – O statečném Zebovi. Dále se představí divadelní soubor Tyláček s improvizací na knížku Jordana Radičkova – My, vrabčáci. Hru provází hudba I. Stravinského z jeho Čtvera ročních dob.  Do třetice bude poslední představení s vánoční tematikou.  Jarmark ukončí rozsvícení vánočního stromu panem starostou.