Zimní běžecké trasy Český Rudolec


Jednotlivé trasy jsou značeny a od roku 2006 osazeny informačními tabulemi. Ve správním území obce Český Rudolec jsou vedeny lesními cestami a lučními porosty v nadmořské výšce 600-700 m. n/m. kolem místních částí Radíkov, Matějovec, Stoječín a Rožnov.

 

Při příznivých sněhových podmínkách se běžecká stopa upravuje vždy před víkendem.

Číslo tras a směry :

ZBT – 01 Jitra, Terezín, Matějovec, rybník Pstruhovec, Landštejn, Staré Město, Slavonice, Maříž.
Tato běžecká trasa je napojena na – ZBT 02, 03, 04
ZBT – 02 Matějovec, Vysoký kámen, Rožnov, křižovatka ZBT 02, 01 s napojením na Landštějn nebo Matějovec
ZBT – 03 okruh – Matějovec, Stoječín, Matějovec – napojení na ZBT 2.
ZBT – 04 Radíkov, Matějovec – napojení na ZBT 01, 02
ZBT – Český Rudolec – Stoječín – s připojením na ZBT 03 a ZBT 01, 02
ZBT – Český Rudolec – Radíkov s připojením na ZBT 04

ZBT okruh – Český Rudolec – Vostezy – Český Rudolec

Délka jednotlivých úseků zimních běžeckých tras :

27 km – Jitra, Maříž – ZBT 01
14 km – Terezín, Landštejn – ZBT 01
7 km – Terezín, Matějovec, Radíkov – ZBT 01, 04
2 km – Radíkov, Matějovec – ZBT 04
12 km – Radíkov, Matějovec, Rožnov, Landštejn – ZBT 02, 04
12 km – Matějovec, Rožnov, rybník Pstruhovec, Matějovec, ZBT – 01, 02
5 km – Matějovec, Stoječín, Matějovec, ZBT – 03

3 km – přípojka Český Rudolec – Radíkov
5 km – okruh ZBT Český Rudolec – Voztezy – Český Rudolec
3 km – ZBT přípojka Český Rudolec – Stoječín (s připojením na ZBT 03)