Česká Kanada je protkána několika cyklostezkami, asfaltovými, lesními a polními cestami. Kopce zde dosahují výšky okolo 700 m. Páteřní trasou je GREENWAYS Praha – Vídeň (č. 32), která vede přes Novou Bystřici až do Slavonic. Ve starších mapách nejsou zakresleny lesní cesty, které využívala pohraniční stráž.

K cestování na kole je možné využít i úzkokolejku (JHMD) nebo Cyklotrans.

Cyklostezky:

č. 1003       Staré Město pod Landštejnem – Maříž – Slavonice

č. 1004       Matějovec – Stálkov – Slavonice – Vlastkovec – Český Rudolec

č. 1006       Klášter – Dobrotín – Staré Město pod Landštejnem

č. 1007       Nová Bystřice – Návary – Veclov – Staré Město pod Landštejnem (1007a Klein-Taxen, 1007b Reingers)

č. 1008      Nová Bystřice – Artolec

č. 1115        Kunžak – Rožnov – Landštejn

č. 1116        Kunžak – Kaproun – Albeř

č. 1117        Číměř – Senotín – Klenová – Rožnov – Matějovec

č. 1119        Dobrá Voda – Kunějov – Zvůle

č. 1241       Matějovec – Český Rudolec

č. 1244      Zvůle – Jitra