Původní pojmenování bylo Kaltenbrunn a vzniklo z německého Kaltprun, což znamená studený pramen.

V průběhu 15. století se jméno změnilo na Kalprun, v 16. století na Koproun a od poloviny 17. století byl nazýván německy Kaltenbrunn, česky Kaproun. 

První písemná zmínka je z 5. března 1487. Církevně náležel Kaproun v 16. století mezi tzv. “vsi špitální” a patřil ke kostelu sv. Jana v Jindřichově Hradci. V 17. století postupně přicházeli němečtí osadníci. Během 18. a 19. století byla tato ves německá. V roce 1938 po mnichovské konferenci a následném odtržení Sudet se Kaproun stal součástí německé říše. České rodiny odešly ze vsi a na jejich statky přišly rodiny německé. Další výměna nastala po roce 1945, kdy německé obyvatelstvo bylo odsunuto a přišli se, čeští novoosídlenci. Kaproun patřil k obci Hůrky. Místní částí Kunžaku je od 1.1.1985.

Zajímavosti

zastávka úzkokolejné dráhy (J.Hradec – Nová bystřice)

socha Járy Cimrmana, pamětní deska

Jára Cimrman byl 30.6.2000 jmenován čestným občanem Kaprouna

kaplička

chráněná lokalita nedaleko Hallovy hájovny s rašeliništním rybníčkem

 

kaproun-zastavka-s-parouŽelezniční zastávka u vesnice je zajímavá tím, že zde byl z vlaku vyhozen slavný český všeuměl Jára Cimrman. Zastávka se nachází v lese nedaleko od samotné vsi. Na této zastávce má Jára Cimrman zřícenou mohylu a pamětní desku. Na místo se lze dostat úzkokolejkou JHMD z Jindřichova Hradce nebo opačně z Nové Bystřice nebo autem do Kaprounu a odtud pěšky lesem.