Památkově chráněný jednolodní klasicistní kostelík ve vesničce Blato byl postaven v roce 1866 na místě původního, který shořel.