Zámek Nová Bystřice bude hostit tradiční akci Řezbářské sympozium s doprovodným programem.

1. – 5. srpna 2017

Řezbáři budou vyřezávat svá díla na 2. nádvoří zámku (pozorovat řezbáře při tvorbě můžete volně každý den sympozia do 18.00 hodin), první nádvoří bude hostit pódium s doprovodným programem.


PROGRAMúterý 1. srpna od 19.00 hodin

koncert vážné hudby v podání Kristiny Fialové (viola) a Dominiky Ťukové (harfa)


čtvrtek 3. srpna od 19.00 hodin

divadelní představení ochotníků z Dačic


pátek 4. srpna od 20.30 hodin

koncert rockové kapely z Tábora One Spirit


sobota 5. srpna od 21.30 hodin

promítání filmu Ztraceni v Mnichově Kina na kolečkách


Vstupné na doprovodný program sympozia:
jednotlivé – 70 Kč – každá akce
hromadné – 200 Kč – všechny 4 akce
děti do 15 let  zdarma

 

Předprodej v informačním středisku nebo při vstupu na akci.

Po celou dobu trvání všech akcí můžete dobrovolně přispívat do kasičky. Vytěžené finance budou použity výhradně na drobné opravy a úpravy zámku (sečení trávy, úpravy terénu, úklid, …). Jednotlivé práce budou průběžně dokumentovány a zveřejňovány.

 

Turistické informační středisko Nová Bystřice