„VIII. ročník Hraničního festivalu“ a „Mařížský park – cesty, stromy a voda“

Společenské a kulturní akce, které pořádáme, nám pomáhají připomínat obyvatelům i návštěvníkům význam spojení Mařížského parku, krajiny a umění. Park je propojen s historií a kulturou Slavonicka a zároveň je výjimečnou přírodní lokalitou v rámci krajiny přírodního parku Česká Kanada.

Naším přáním a cílem je proto, aby se na tom to místě cítili dobře obyvatelé i návštěvníci Slavonicka a aby k tomuto místu vedly příjemné a bezpečné cesty.

Bez zájmu veřejnosti a pomoci dobrovolníků, institucí a médií bychom měli velmi malou možnost dělat svoji práci pro park.

Proto vás srdečně zveme na akce našeho spolku:

V sobotu 28.9.2019 „Maříž – Paříž“ od 10:00 do 12:00 hodin v Mařížském parku

Program pro Vás:

  • Francouzské písně Annabelle Farové, křest publikace „Zelené cesty – Mařížský park“ a káva, malé občerstvení a příjemné chvíle v Mařížském parku.
  • Informace o projektu „Mařížský park – cesta, stromy a voda“ .

a

V sobotu 19.10.2019 „Mařížský park – cesta, stromy a voda“ sraz v 9:00 v parku. Předpokládané ukončení v 11:00 hodin

  • Na programu bude sázení stromů u cesty do Maříže.
  • Povídání s ornitologem Zdeňkem Vermozkem.
  • Křest CD pro Mařížský park a podzimní hřejivé občerstvení.

VIII. ročník hraničního festivalu podporuje Jihočeský krajský úřad v rámci podpory kultury a Město Slavonice .

Projekt „Mařížský park – cesta, stromy a voda“ vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Za členy spolku Mařížský park,z.s. Vás srdečně zve

Martina Havlíčková

www.mariz-park.cz