Ve slavonickém Městském muzeu uvidíte stálou expozici z historie města a zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag včetně fotografií a modelů.

 

Historie města
 • expozice sbírkových předmětů dokládá historický vývoj města, řemesel a hospodářství, život lidí ve městě a okolí
 • nálezy z městského podzemí
 • předměty denního užívání (nádobí, nástroje, nábytek, oděvy)
 • řemeslnické nástroje (tiskařské formy, perníkářské formy, nástroje)
 • hospodářské nástroje
 • spolkové stuhy

 

Architektonický vývoj města

 • zachycen je stavební vývoj od počátků města do dnešních dob, vše je ilustrováno fotografiemi a modely
 • historické fotografie města
 • fragmenty sochařských a architektonických prvků
 • model historického centra města

 

Pfaffenschlag

 • expozice mapuje archeologický výzkum lokality Pfaffenschlag vzdálené asi 4 km od Slavonic
 • nálezy a modely nastiňují vzhled a život ve středověké vesnici, která na tomto místě byla ve 14. a 15. století
 • model pozůstatků vesnice
 • model rekonstrukce původního vzhledu vesnice
 • archeologické nálezy (nádoby, nástroje atd)