V pátek 12. června se bude konat ve Slavonicích “Noc kostelů”

 

Slavonické sakrální památky jsou zpřístupněny ve večerních hodinách od 20:00 do 23:00 hodin k volným prohlídkám.

 

kostel Nanebevzetí Panny Marie

hřbitovní kaple sv. kříže

kostel sv. Jana Křtitele

kostel Božího Těla (od 20:00 – 21:00 hodin koncert)