www.ceskakanada-lesopark.cz

Lesopark a naučné stezky: otevřeno celoročně bez časového omezení.


Naučná stezka “Podél kaskád rybníků” přiblíží svým návštěvníkům krásu a funkci Jihočeských rybníků. Zavedeme vás k celkem k 11 rybníkům, kde se krom překrásných pohledů na vodní hladiny dozvíte více o rybníce a o jeho obyvatelích. Naučná stezka s celkovou délkou 3,2 km má 6 zastavení na nichž se dozvíte mnoho zajímavých informací například o koloběhu vody v přírodě, o vodních a v okolí vody žijících živočiších. Poučení a zábavu zažijete s interaktivními panely a herními prvky umístěnými v jednotlivých zastaveních.


mapa_stezka_2