Naučná stezka “Podél kaskád rybníků” 

 

přiblíží svým návštěvníkům krásu a funkci Jihočeských rybníků. Zavedeme vás k celkem k 11 rybníkům, kde se krom překrásných pohledů na vodní hladiny dozvíte více o rybníce a o jeho obyvatelích.

 

 

Naučná stezka s celkovou délkou 3,2 km má 6 zastavení na nichž se dozvíte mnoho zajímavých informací například o koloběhu vody v přírodě, o vodních a v okolí vody žijících živočiších.

 

Poučení a zábavu zažijete s interaktivními panely a herními prvky umístěnými v jednotlivých zastaveních. Naučná stezka je přístupna celoročně bez omezení.

www.ceskakanadazvysky.cz

 

 

 

mapa_stezka_2