Přírodní park Homolka – Vojířov

Přírodní park Homolka Vojířov se rozprostírá mezi přírodním parkem Česká Kanada a Chráněnou krajinou oblastí Třeboňsko. Park je na rozhraní dvou odlišných geomorfologických celků – Třeboňské pánve a Javořické vrchoviny. Od roku 1994 je tato oblast vyhlášena přírodním parkem.
 Přírodní park tvoří Novobystřická vrchovina s protáhlým žulovým hřbetem Homolky (610 m) a Bublavé skály (609 m). Jednotlivé části parku jsou odlišné – západ patří rybníkům, jih rašeliništím a velkou část území pokrývají lesy.
Smíšené porosty květnatých bučin s kyčelní devítiletou přirozené druhové skladby se dochoval v lesním komplexu Homolky – chráněny jsou v přírodní rezervaci Fabián.
V PP Homolka – Vojířov se vyskytuje čáp černý, holub doupňák, výr velký, sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný a například los evropský.
Přírodní park Homolka – Vojířov je oblíbenou oblastí pro rekreaci.