Bojová ukázka

Vždy první sobotu v měsíci srpnu pořádá Pevnostní areál Slavonice od 14:00 hodin tradiční bojovou ukázku Přepadení řopíků 1938. Dvoudílná ukázka je vsazena do období září a října 1938.

V první části je prezentována skutečná situace z období mobilizace v září 1938, přestřelka se sudetoněmeckými povstalci (Freikorpsem) a následné obsazení pohraničí německou armádou na počátku října téhož roku po přijetí mnichovské dohody.

Ve druhé části je předveden fiktivní boj mezi německou Wehrmacht a čs. armádou na linii opevnění tak, jak by mohl vypadat, kdyby čs. vláda odmítla mnichovskou dohodu přijmout a rozhodla se bránit.


sobota 3.8.2019, 14:00 hodin

akce se koná za každého počasí