Ve Slavonicích, na Horním náměstí čp. 514 můžete navštívit řezbářský ateliér sochaře Jiřího Netíka.

Otevřeno denně v měsíci červenci a srpnu.

jiri_netikJiří Netík, sochař, řezbář a restaurátor. Působil jako profesionální hudebník v zahraničí, od roku 1985 se věnuje sochařství a restaurátorství; řezbář betlémů. V jeho tvorbě se odráží úcta a respekt ke světu a údělu člověka stejně jako v dílech středověkých a barokních mistrů, vlastní produkce je však významně současná a realistická. Precizně vypracované detaily výrazů obličeje, anatomické detaily, drapérie ap.) vypovídají o dokonale zvládnutém řemesle. Nejsou však projevem naturalismu, ale rezonance umělcovy ideje se zpracovaným materiálem. Vlastní tvůrčí výpověď je zaměřena na duchovní zakotvení člověka žijícího na přelomu tisíciletí do kontextu přírody, vesmíru a historie lidstva. Středem pozornosti zůstává jedinec se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a svého místa na zemi.

Každoročně pořádá ve Slavonicích kurzy řezbářství a sochařství, které jsou přístupné všem zájemcům.

Autor působil jako pedagog, externě spolupracoval s Fakultou architektury VUT v Brně, od r. 1996 vyučoval na VOŠ uměleckých řemesel v Brně a na psychosomatické klinice v Insy (Německo).

Zabývá se také uměleckými návrhy dřevořezby ( figurální hlavice hudebních nástrojů pro houslařské dílny) a návrhy uměleckého skla pro firmu Lobmeyr – Wien aj. Vystavuje od roku 1983 v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Itálii, ve Śvýcarsku, Finsku a jinde.

O jeho práci byly natočeny filmy Pajduláci J. Netíka (1990, režie Křižan) a Aj, stojím před dveřmi a tluku (1992, režie Tesáček). 

http://jirinetik-sculptures.blogspot.cz/

http://netik-art.sweb.cz/


Řezbářský ateliér – Jiří Netík

Slavonice, Horní nám. 514

telefon: 603 973 798

e-mail: jiri.netik@email.cz

facebook.com/JiriNetikSochar

http://jirinetik-sculptures.blogspot.cz/

http://netik-art.sweb.cz/