Textilní stezka začíná za Novou Bystřicí na silnici směrem k obci Hradiště, kde se poblíž cesty nachází první výkladová tabule. Stezka pak opisuje oblouk severovýchodním směrem od Nové Bystřice aby se do ní poslední sedmou tabulí opět vrátila. Stezka vede krásnou krajinou, je vhodná pro cyklisty. V některých úsecích (Nová Bystřice – Číměř) vede po cestách s neupraveným povrchem, jehož kvalita může kolísat v závislosti na počasí. Její délka činí cca 25 km.

Textilnictví na nepříliš úrodném Novobystřicku představovalo pro mnoho obyvatel důležitý zdroj vedlejších příjmů. Ve vesnických domácnostech bylo také zcela běžné si velkou část oblečení vyrobit svépomocí, proto kolovrat a tkalcovský stav nechyběly v žádném větším hospodářství. Ve městech se textilní výrobě věnovaly specializované cechy, z nichž tkalci a soukeníci patřili v Nové Bystřici k nejpočetnějším. Jejich výrobky byly přesto určené spíše pro místní, přinejmenším lokální trh. Až v 18. století se zrušením cechovních omezení a lepší dostupností bavlny dovážené z Osmanské říše, vznikly ve Vídni manufaktury. Původně domácí výrobci tak začali prostřednictvím manufaktur vyrábět pro světový trh. Nejprve manufaktury, posléze továrny dokázaly zaměstnat stovky obyvatel Novobystřického regionu. Hůrky, Albeř a Nová Bystřice se staly skutečnými textilními centry, jejich věhlas se šířil po celém Rakousku – Uhersku. Po druhé světové válce došlo ke slučování jednotlivých podniků. V 50. letech 20. století vznikl n. p. Partex, pro roce 1989 změněn na firmu Alma Nová Bystřice, a. s., která ale nepřežila konkurenci levnějších zahraničních výrobků.

jh_mapa_textilni2_stezka_0513