Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

výstava | 4.8.2021 – 3.10.2021 (s možností prodloužení)

 

 

České korunovační klenoty na dosah / Osudy 22 korunovačních panovníků

(zámecká galerie na II. nádvoří)

 

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů lze na výstavě výjimečně vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní sestavě i s korunovačním mečem.

Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími jsou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další).

 

www.zamek-jindrichuvhradec.cz