Původně součást vodní tvrze z 14.stol. Zachované základy a severní zeď. V 17. stol. budova přestavěna a dále sloužila pro potřeby správce zámku a koníren až do roku 1945. V roce 1860-1863 přestavěna společně se zámkem ve slohu tudorovské novogotiky. Po roce 1950 dále sloužila státním statkům jako kanceláře a kravín. Od 90. let budova zcela chátrala. V roce 2009 koupila objekt společně se zámeckým areálem společnost Malá Hluboká a.s. a díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj navrátila této nemovité kulturní památce původní lesk. Prohlídky zámku po telefonické domluvě, vstupné je dobrovolné.

ZÁMEK ČESKÝ RUDOLEC

Český Rudolec 75

telefon: 384 320 320

e-mail: info@zamek-ceskyrudolec.cz

www.zamek-ceskyrudolec.cz

www.facebook.com/zamek-cesky-rudolec