Výstavbu zámku Dobrohoř iniciovali baroni Wenzel-Sternbachové. Jejich erb se dodnes zachoval na průčelním štítu zámku. Stavba, která je ve značně zchátralém stavu, se v současné době opravuje. Zámek je otevřen veřejnosti a je možné jej v otevírací době navštívit. V průběhu sezóny se zde také konají nejrůznější akce pro veřejnost, např. koncerty, výstavy nebo jarmarky.

Ves Dobrohoř (zvaná dříve Ebergeř) je poprvé připomínána jako příslušenství hradu Landštejna roku 1487. Součástí landštejnského panství a později fideikomisního statku byla Dobrohoř až do moderní doby. Minimálně od 18. století zde existoval poplužní dvůr spravovaný po opuštění hradu ze Starého Města pod Landštejnem. Na přelomu 18. a 19. století jej vlastnili hrabata Herbersteinové a po smrti posledního člena rodu hraběte Josefa roku 1816 dědil Otto Herberstein-Moltke z vedlejší větve rodu. Jeho dědictví však bylo napadeno a po dlouhých soudních sporech získal roku 1846 landštejnské panství Ferdinand von Wenzel svobodný pán von Sternbach zu Stock und Luttach.

Po definitivním ukončení sporů nechal roku 1847 Ferdinand Sternbach přestavět pivovar, který byl součástí poplužního dvora, na jednoduchý klasicistní zámek. Jeho potomci drželi panství až do roku 1945. Po konfiskaci panství roku 1945 sloužil poplužní dvůr i zámek potřebám zdejšího státního statku, minimálně od konce 80. let 20. století však nebyly budovy udržovány, což se odrazilo na jejich špatném stavu.


Hist. pohled na zámek-7OTEVŘENO:

červen – září denně 10:00 – 17:00 hodin

květen a říjen o víkendech 10:00 – 17:00 hodin

V dalších měsících otevřeno po osobní či telefonické domluvě.

 

dobrohorZÁMEK DOBROHOŘ

Staré Město pod Landštejnem 160

telefon: 724 328 136

e-mail: info4dobrohor@gmail.com

facebook.com/zamekdobrohor


http://zamek-dobrohor.webnode.cz/